Sana pagsapit ng pasko lyrics:

Sana pagsapit ng pasko lyrics video