Rog na lagai dil nu soniye lyrics:

Rog na lagai dil nu soniye lyrics video